Wciąż nie otrzymałam/em potwierdzenia złożenia zamówienia.